CRM Nedir?

CRM (Customer Relationship Management) firmaların veya organizasyonların var olan müşteri, gönüllü, donor vs. ile kurdukları ilişkileri en verimli, en etkin ve en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler (yazılım) bütünüdür.

CRM, iletişim becerilerini güçlendiren, paydaşları harekete geçiren ve hesap verebilirliği ve şeffaflığı artıran ilişki kurma yaklaşımlarının uygulanması için gerekli olan analiz, anlayış, segmentasyon ve özelleştirmeyi sağlamaktadır. Hem ilişki kurma iletişiminde hem de stratejik yönetimde iyi kullanılan etki analizi ile birlikte, söz konusu iyileştirmeler mali ve idari sürdürülebilirliği sağlar.  

Hem uluslararası hem de yerel kaynaklar, güçlü CRM, paydaşlara yönelik bireyselleştirilmiş ilişki kurulması ve kuruluşların kapasitesinin çok boyutlu olarak geliştirilmesi arasındaki ilişkiyi doğrulamaktadır.

CRM, bir kuruluşun bağışçılar / gönüllüler ve potansiyel bağışçılar / gönüllülerle ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmeye yönelik bir stratejidir. CRM sistemi, derneklerin ve vakıfların bağışçılarla / gönüllülerle bağlantıda kalmasına, süreçleri düzenleyerek hızlandırmasına ve hedef kitlesine daha fazla değer yaratmak için kaynakları artırmasına yardımcı olmaktadır. CRM’nin faydası basittir: Örgütsel ilişkileri geliştirmek.

Analiz edilmiş ve segmental veriler, iyi tasarlanmış strateji ve CRM aracılığıyla uygulanacak teknik altyapısı sayesinde TEGV, sonuçları entegre etmek için İ & D kullanabilecek ve bu sayede şeffaflık ve hesap verebilirliği hem dahili hem de harici olarak artırabilecektir.

Sağlam bir CRM altyapısı ile mümkün kılınan otomasyon, özelleştirilmiş iletişim stratejileriyle birlikte, TEGV’in bağışçılarla ilişkisini geliştirmesini sağlayacaktır. Otomasyon, idari verimsizlikleri azaltacak, bağışçı memnuniyetine, yetiştirmeye ve etki raporlamasına yatırım yapılması hususunda daha fazla zaman ve kapasite yaratacaktır. Bağışçıların analizi ve bölümlere ayrılması, iletişimin artan bağışlara ve bağışçı tabanıyla daha yakın bir ilişkiye doğru nasıl şekillendirileceği hususunda rehberlik edecektir.

STK bağlantılarının CRM sistemine entegre edilmesi ve bunların detaylandırılması, diğer STK’ları çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, girişimlerimiz ve topluluk temelli çabalarımız konusunda güncel tutmamızı sağlayacaktır.

TEGV’in CRM ile Hedefledikleri

TEGV, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemini bünyesine katarak kuruluş kapasitesini geliştirmeye ve bu hizmet ile farklı şubeler arasında her türlü iletişimi kurmaya çalışmaktadır. CRM sayesinde TEGV, yalnızca etkili bir İ&D yürütmekle kalmayacak, aynı zamanda sonuçları verimli bir şekilde uygulayıp entegre edebilecek ve bu şekilde hem dahili hem harici olarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracaktır.

Analiz edilmiş ve segmental veriler, iyi tasarlanmış strateji ve CRM aracılığıyla uygulanacak teknik altyapısı sayesinde TEGV, sonuçları entegre etmek için İ & D kullanabilecek ve bu sayede şeffaflık ve hesap verebilirliği hem dahili hem de harici olarak artırabilecektir.

Sağlam bir CRM altyapısı ile mümkün kılınan otomasyon, özelleştirilmiş iletişim stratejileriyle birlikte, TEGV’in bağışçılarla ilişkisini geliştirmesini sağlayacaktır. Otomasyon, idari verimsizlikleri azaltacak, bağışçı memnuniyetine, yetiştirmeye ve etki raporlamasına yatırım yapılması hususunda daha fazla zaman ve kapasite yaratacaktır. Bağışçıların analizi ve bölümlere ayrılması, iletişimin artan bağışlara ve bağışçı tabanıyla daha yakın bir ilişkiye doğru nasıl şekillendirileceği hususunda rehberlik edecektir.

STK bağlantılarının CRM sistemine entegre edilmesi ve bunların detaylandırılması, diğer STK’ları çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, girişimlerimiz ve topluluk temelli çabalarımız konusunda güncel tutmamızı sağlayacaktır.

“Bu web sitesi (www.tegvcrm.org) Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile  oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla TEGV sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”