AB Başkanlığı 2. Ulusal Danışma Toplantısına Katıldık

“2021 tarihinde Ankara’da Grand Ankara Otel’de gerçekleştirilen T.C. Dışişleri BakanlığıAvrupa Birliği Başkanlığı tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındayürütülen Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – VI ve Sivil Toplum DestekProgramı – III kapsamındaki 2. Ulusal Danışma Toplantısına hibe faydalanıcısı olarak katılım sağladık.

Toplantı, hibe faydalanıcılarının faaliyet alanlarındaki ortak çalışma kültürü ve işbirliklerinigeliştirmeyi; yürütülen projeler arasındaki etkileşimi güçlendirerek programların uzun dönemetkisini daha kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

Toplantıda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Alper ACAR, Adım Adım ve Açık Açık Platformları Kurucusu Doç. Dr. Itır ERHART, Etki Yap Platformu Kurucu Başkanı Şafak MÜDERRİSGİL, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Kurucusu Şengül AKÇAR, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman AKBULUT’un katkılarıyla paylaşımlar yapıldı.

Danışma toplantısı katılımcılarının 5 tematik alana dağılarak (“Hassas Gruplar”, “İş Dünyası, Sektörel İş Birliği ve Sosyal Girişimcilik”,  “Çevre, İklim, Gıda ve Enerji”, “Kültür, Sanat”, “Eğitim ve Gençlik”) bahsedilen hedefler çerçevesinde bir araya geldiler. Eğitim ve GençlikAtölyesinde TEGV olarak paylaşımlar yaptık. Atölye sunumlarının ardından toplantı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet HakanATİK’in kapanış konuşmasıyla sonlandırıldı.”