Yazar: Berivan ÖZAYDIN

AB Başkanlığı 2. Ulusal Danışma Toplantısına Katıldık

“2021 tarihinde Ankara’da Grand Ankara Otel’de gerçekleştirilen T.C. Dışişleri BakanlığıAvrupa Birliği Başkanlığı tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındayürütülen Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – VI ve Sivil Toplum DestekProgramı – III kapsamındaki 2. Ulusal Danışma Toplantısına hibe faydalanıcısı olarak katılım sağladık. Toplantı, hibe faydalanıcılarının faaliyet alanlarındaki ortak çalışma kültürü ve işbirliklerinigeliştirmeyi; yürütülen projeler arasındaki etkileşimi güçlendirerek programların uzun dönemetkisini daha kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır.  Toplantıda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Alper ACAR, Adım Adım ve Açık Açık Platformları Kurucusu Doç. Dr. Itır ERHART, Etki Yap Platformu Kurucu […]

STK’LAR EĞİTİM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteğiyle uygulanan ve Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında desteklenen “Paydaşlarla Güçlü Ağlar” isimli projemiz kapsamında “Aktif Vatandaşlığın Yaygınlaştırılması ve Güçlü Gönüllü Yönetişimi” başlıklı çalıştayımızın ilk kısmı 11 Kasım’da ve ikinci kısmı 15 Kasım’da TEGV Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.