STK’LAR EĞİTİM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

“Aktif Vatandaşlığın Yaygınlaştırılması ve Güçlü Gönüllü Yönetişimi” Başlıklı Çalıştayımızı TEGV Genel Merkezi’nde Gerçekleştirdik.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteğiyle uygulanan ve Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında desteklenen “Paydaşlarla Güçlü Ağlar” isimli projemiz kapsamında “Aktif Vatandaşlığın Yaygınlaştırılması ve Güçlü Gönüllü Yönetişimi” başlıklı çalıştayımızın ilk kısmı 11 Kasım’da ve ikinci kısmı 15 Kasım’da TEGV Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Proje paydaşlarımız olan SEV ve KUSİF’in yanı sıra TOG, TEMA, Sosyal Ben, Öğretmen Ağı ve Eğitim Reformu Girişimi’nin katılımıyla gerçekleşen  çalıştayda eğitimin kalitesi ve kurumsal kapasiteyi arttırmak amacıyla bir politika belgesi taslağı hazırlandı.

Katılımcı STK’ların “Aktif Vatandaşlık” ve “Gönüllü Yönetişimi” konuları hakkında paylaşımda bulunduğu çalıştayda daha iyi ve kaliteli bir eğitime ulaşmak için gerekli olan noktalara değinildi. Nitelikli eğitimi insanlara ulaştırmak adına yapılabilecek değişikliklerin yanı sıra, sivil toplumda gönüllülüğün teşvik edilmesi ve gönüllü çalışmalarının iyileştirilmesi hakkında konuşuldu.

Çalıştayda yapılan paylaşımlar sonucunda, mevzuatta olabilecek eksikliklere dair bir yönlendirme niteliğinde oluşturulacak olan politika belgesi, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve katılımcı STK’lara gönderilip ayrıca kamuoyu ile paylaşılacak.